Punt 80.
Punt 80 ligt zo'n 200 m ten westen van de kamlijn van de stuwwal van Huizen. De strekkingsrichting bedraagt hier ongeveer 180°, waarmee het verloop van de gestuwde lagen dus N-Z is. De lagen zijn matig gestuwd met een hellingshoek van rond de 37° en hellen naar het oosten. De afzettingen bestaan merendeels uit matig grove tot zeer grove zanden, soms vermengd met grind. In de N-wand komt een markant grindsnoer ('gravel lag') voor. Plaatselijk komen, vooral in de N-wand, ook fijner gelaagde pakketten voor. Op veel plekken is scheve gelaagdheid zichtbaar, een aanwijzing dat we hier met gestuwde rivierafzettingen te maken hebben. Gezien de bonte kleuren betreft het waarschijnlijk de formaties van Urk en Sterksel. Het grind bevat uitsluitend zuidelijke gesteenten.Foto 1: Overzicht bouwput
De put heeft een afmeting van zo'n 10 bij 15 m en een diepte van ruim 3 m. De kijkrichting is naar het noorden.
Foto 2: N-wand, westelijk deel
Het profiel bestaat uit gestuwde rivierzanden met plaatselijk wat grind. De oorspronkelijke gelaagdheid is goed zichtbaar en nauwelijks verstoord door de stuwing. Rechtsboven is de 'gravel lag' zichtbaar.
Foto 3: N-wand, oostelijk deel
In dit deel van het profiel is een duidelijke scheiding zichtbaar tussen bruinig gekleurde sedimenten rechts in de foto (oost) en lichter gekleurde sedimenten aan de linkerkant (west). De scheiding wordt gevormd door de diagonaal door de foto lopende grindlaag, een 'gravel lag'. De 'gravel lag' vormt de basis van het bruinige sedimentpakket en markeert een erosiefase tussen de afzetting van beide sedimentpakketten.
Foto 4: Detail 'gravel lag' in de noordwand
Aan de linkerkant van de grindlaag zijn de sedimenten trogvormig tot guirlandevormig gelaagd. Aan de rechterkant van de grindlaag is een fraaie scheefgelaagde set zichtbaar. Beide typen gelaagdheid zijn kenmerkend voor afzettingen van rivieren.
Foto 5: Detail 'gravel lag' in de noordwand, geprepareerd
De 'gravel lag' bevat goed afgeronde stenen met een grootte van 5 - 10 cm. Aangetroffen zijn kwarts, kwartsiet, vuursteenrolsteen en een enkele klappersteen. Het grind heeft dus een fluviatiele herkomst. Door het prepareren zijn de kleurverschillen aan beide zijden van de grindlaag goed zichtbaar. Aan de linkerzijde zijn de sedimenten bont gekleurd, vooral de groenige laag links van de troffel, bestaande uit wat fijnere zanden, is opvallend. Aan de rechterzijde zijn de sedimenten bruinig van kleur, en in dit pakket is plaatselijk verkitting opgetreden door kalk, waardoor plaatseigen zandsteen ontstaan is. Uit andere onderzoeken is bekend dat de plaatseigen zandsteen beperkt is tot de F. van Urk. Zodoende is het aannemelijk dat het bruinige sedimentpakket de F. van Urk betreft, bestaande vooral uit afzettingen van de Rijn. De 'gravel lag' vormt hier de basis van de F. van Urk. Het contact tussen beide sedimentpakketten is een stratigrafisch contact; er is geen enkele verstoring zichtbaar die wijst op overschuiving. Het linker pakket is daarom waarschijnlijk de F. van Sterksel, die bij punt G10 in een gelijksoortige faciës is aangetroffen.
Foto 6: Laag plaatseigen zandsteen
In de F. van Urk is hier een bank plaatseigen zandsteen ontstaan. De bank heeft een dikte van zo'n 10 cm en een lengte van meerdere meters. Het zand is verkit geraakt door kalk, waarschijnlijk betreft het de kalk die oorspronkelijk aanwezig was in deze afzettingen en door oplossing in grondwater is gemigreerd en elders neergeslagen. Plaatseigen zandsteen komen we op meer plaatsen in het Gooi tegen, maar uitsluitend in gestuwde afzettingen.
Foto 7: Scheefgelaagde sets in de Z-wand
De foto toont meerdere scheefgelaagde sets, gescheiden door erosievlakken, waarin plaatselijk (b.v. rechts van de troffel) een mooie 'climbing ripple' gelaagdheid zichtbaar is. Dergelijke afzettingen worden gevormd op de bodem van rivieren, waar door de stroming van het water ribbels en duinen ontstaan. Het uiterlijk van de gelaagdheid verschilt naar gelang de beschikbare hoeveelheid zand, de stroomsnelheid van het water en de hoek waaronder de gelaagdheid in het profiel wordt aangesneden. De sets in dit profiel zijn ontstaan in een meanderende rivier. Dat is te zien aan de goede sortering van het sediment en de beperkte sethoogte.
Foto 8: Detail scheefgelaagde sets
Diagonaal van linksonder naar rechtsboven lopen diverse erosievlakken tussen sets. Intern zijn de sets scheefgelaagd. Het sediment bestaat uit matig grof zand, vrijwel zonder grind.