Punt G15.
De in een laat stadium bezochte bouwput laat de volgende laagopeenvolging zien: 0,8 m esdek; 1,3 m zandig dekzand, aan de basis de Laag van Usselo. Plaatselijk lijkt de Laag van Usselo vergraven te zijn, gelegen onder onvergraven dekzand.; 0,7 m zandig dekzand; 1,0 m gestuwde afzettingen, tot aan bodem put.


Foto 1: Overzicht deel N-wand.

Foto 2: Dekzand op gestuwde afzettingen in de N-wand.Foto 3: Vergraven Laag van Usselo in overzicht.

Foto 4: Idem, meer in detail.Foto 5: Situatie in O-wand, met ongestoorde Laag van Usselo.